פרסומים, תחרויות ותערוכות  >> תערוכת קווים בנוף
תערוכת קווים בנוף - נורית גור-לביא(קרני) ואדר' דפנה גרינשטיין
בגלריית המרכז האקדמי ויצ"ו, חיפה (אוצרת: ענת גטניו)