שיקום תשתיות >> תחנות כוח ואנרגיה שאובה
מעלה גלבוע, פרויקט אגירה שאובה
המזמין: P.S.P השקעות