שיקום תשתיות >> מחצבות
הר חלוץ, שיקום מחצבה
המזמין: הקרן לשיקום מחצבות