שיקום תשתיות >> נוף: רכבת
מסילת עכו-כרמיאל, מנהרות גילון
המזמין: דניה סיבוס (עבור החברה הממשלתית לדרכים, מע"צ)