שיקום תשתיות >> נוף: כבישים
כביש 6 "חוצה ישראל" -  קטע מחלף בקה-מחלף עירון
המזמין : חברת "דרך ארץ"