תכנית אב, מתאר ובניין עיר >> ייעוץ נופי לתבע
נספח נוף לתב"ע לשכונת מגורים אפק בקריית ביאליק
היזם: מינהל מקרקעי ישראל