תכנית אב, מתאר ובניין עיר >> עריכת תכניות אב ומתאר
פארק אלונה, יערות ושמורות אלונה
המזמין: קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים