תכנון נוף אורבני  >> תל אביב, מזרח -צירים ירוקים
תל אביב, רובע מזרח, תכנית אב ותכנון מפורט לצירים ירוקים
המזמין: עיריית תל אביב- יפו