תכנון נוף אורבני  >> תל-אביב, כיכר המושבות
תל-אביב, כיכר המושבות
המזמין: חברת "אחוזות החוף"