תכנון נוף אורבני  >> חיפה, כיכר ויצו
חיפה, המושבה הגרמנית - כיכר ויצ"ו
המזמין: החברה הכלכלית חיפה