תכנון נוף אורבני  >> חיפה, גן מבנה האוצר
חיפה,קרית הממשלה, גן האוצר
המזמין: מנהלת קרית הממשלה