תכנון נוף אורבני  >> חיפה, המושבה גרמנית
חיפה, המושבה הגרמנית ושדרות בן-גוריון
המזמין: החברה הכלכלית חיפה