נופי תרבות ומורשת >> אתרי זכרון
קריית אתא, גן יד לבנים
המזמין: עיריית קריית אתא