נופי תרבות ומורשת >> אלונה מי קדם
אלונה, פארק "מי קדם"
המזמין: מועצה אזורית אלונה והחברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)